Abkhaz Autonomous Soviet Socialist Republic

The Abkhazian Autonomous Soviet Socialist Republic (abbreviated AbASSR, Russian Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика, Abkhaz Аҧснытәи Автономтә Советтә Социалисттә Республика / Apsnytwi Awtonomtu Sowettu Sozialisttu Respublika, georgian აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა / Apchasetis Awtonomiuri Sabtschota Sozialisturi Respublika ) was a constituent republic of the members of the Soviet Union Georgian SSR.

The AbASSR was founded in 1931 and existed until 1991. Its predecessor was the Abkhazian Soviet Socialist Republic. This was equal to the other Soviet republics, while it was as AbASSR part of the Georgian SSR.

Azerbaijan SSR: Nakhichevan ASSR

Georgian SSR: Abkhazian ASSR | Adscharische ASSR

Russian SFSR: Bashkir ASSR | Buryat ASSR | Dagestan ASSR | Yakut ASSR | Kalmyk ASSR | Karelian ASSR | ASSR of the Komi | ASSR of the Mari | Mordvinian ASSR | Nordossetische ASSR | Tatar ASSR | Checheno - Ingush ASSR | Chuvash ASSR | Tuvan ASSR | Udmurt ASSR

Mountain ASSR (1921-1924) | Kabardian ASSR (1944-1957) | Balkar ASSR Kabardino- (1919-1943; 1957-1991) | Kazakh ASSR (1925-1936) | Kyrgyz ASSR (1926-1936) | Turkestan ASSR ( 1918-1924) | ASSR of the Volga Germans (1924-1941)

Ukrainian SSR: the Crimean ASSR ( 1991, 1921 to 1945 in the RSFSR ) | Moldavian ASSR ( 1924-1940 )

Uzbek SSR: Karakalpakische ASSR | Tajik ASSR (1924-1929)

  • Abkhazia
  • Autonomous Soviet Socialist Republic
  • Georgian SSR
1151
de