Alois Vojtěch Šembera

Alois Vojtěch Šembera ( born March 21, 1807 in Hohenmauth, Bohemia, † March 23 1882 in Vienna) was a Czech historian, translator of German language and philologist. He also used the pseudonym Mudromil Mýtský.

Life

Already during his studies in Litomyšl he made with his humorous epigrams attention. During his studies in Prague inspired him, the National Rebirth of Czechs and he befriended soon with leaders of the movement, including Václav Hanka, František Palacký and Josef Jungmann. He supported the movement, especially through his patriotic written newspaper articles. After moving to Moravia in 1830, he traveled to archives in Bohemia, Moravia, Silesia, Moravia and Austria and gathered source material to Czech history, but also on the history of Bohemian and Moravian noble families. In 1840 he married Františka Ševčíková, with whom he had four children, including Vratislav Bedřich Šembera, Viennese journalist and friend of the writer Jan Neruda. After the Revolution, he left Moravia in 1849 and taught at the University of Vienna. At the same time it also the editor of the Czech kingdom laws collection was entrusted.

Professional career

Šembera attended from 1815 to 1817 the primary school in Vysoke Myto, then a year the German secondary school in Moravian Třebová. From 1819 - 1826 the visit was followed at the high school in Litomyšl. In 1827 he finished his philosophical studies and then studied at the Law Faculty in Prague. In 1830 he took up his position as legal advisor to the City Council in Brno and also taught in Brno noble families. In 1839 he was appointed professor of Czech language and literature, moved to Olomouc and taught there until 1847 at the city's Academy stands. In 1847 he returned to Brno and managed addition to his teaching the National Archives. In the same year he was appointed translator of Landesguberniums. In 1848, he joined as an editor at Moravské noviny, until he was appointed professor of Czech language and literature at the University of Vienna in 1850.

Works

Šembera employed in his works mainly with questions about the Czech language and national reconnaissance. His contributions were also closely associated with his teaching. These included articles on linguistics, art history and politics. He wrote his books in addition to numerous journal articles mainly in the leaves Česká včela Květy, Časopis Matice Moravské, Časopis Českého muzea and the weekly newspaper Moravské noviny, which he also edited, together with František Matous Klácel. He was editor of his own calendar, and stood beside Josef Dobrovský resolutely against the Green Berger and Koniginhof handwriting. During his stays in Moravia, he was anxious to czech street names in Brno and Olomouc. He also made sure came in, that was played and sung in Czech theater in Brno. He founded numerous libraries and is one of co-founders and active members of the Jednota Moravian and Moravian Matice.

Reference Books

 • Bohemian spelling. 1841
 • Staroturecké popsání Slovanův a Rusův i jejich Zemi. 1844
 • History Starsich Moravských desek zemských, desek opavských a krnovských. 1846
 • As to the equality of the two official languages ​​in Moravia, 1848
 • Magistri Joannis Hus Orthographia bohemica. 1857
 • Dejiny Reci a literatury Československé. Věk starší. Od r. 58 př. Kr do r. 1409 po Kr, 1858
 • Paměti a Znamenitosti města Olomouc.1861
 • Základové dialectology Československé. Vienna 1864
 • Dejiny Reci a literatury Československé. Věk novější. Od r. 1409 až do r. 1868 1868
 • Libušín soud domnělá nejstarší památka Reci české, jest podvržen, Tez Zlomek Gospel sv. Jana. 1879

Editorials

 • Stav jazyka slovanského v Němcích před Tremi sty lety. 1830
 • Český zpěv v cizině. 1830
 • Všímání moravčiny. 1830
 • History pánů z Boskovic. 1836
 • Prznění jazyka Českého jest starý Jiz Nasim předkům vytýkaný hřích. 1840
 • VPAD Mongolů do Moravy, 1841
 • Jazyk moravský v pruském Slezsku. 1842
 • Výjimky z Dejin ruskomongolských dle Hammera z Purgstallu. 1842
 • O Slovanech v Dolních Rakousích. 1844
 • Paměti a Znamenitosti města Olomouc, Vídeň 1861
 • Obyvatelstvo české a Německé na Moravě, 1873
 • Mnoho -li jest Čechů, Moravanů a Slováků a kde obývají. 1877
de