G4011 Yangzhou–Liyang Expressway

Template: Infobox trunk road / maintenance / CN -E

Provinces:

  • Jiangsu

The Yangzhou - Liyang highway or Yangli highway (Chinese扬 溧 高速公路, Pinyin Yangli Gaosu Gonglu, English Yangli Expressway), Ch: Abbr G4011, is a regional highway in Jiangsu Province in East China. The 134 km long highway branches off at Yangzhou by the G40 highway leads south across Zhenjiang to Liyang.

91165
de