G45 Daqing–Guangzhou Expressway

Template: Infobox trunk road / maintenance / CN -E

Provinces:

  • Heilongjiang
  • Jilin
  • Inner Mongolia
  • Hebei
  • Peking
  • Hebei
  • Henan
  • Hubei
  • Jiangxi
  • Guangdong

The Daqing - Guangzhou highway or Daguang highway (Chinese大 广 高速公路, Pinyin Dàguǎng Gaosu Gonglu, English Daguang Expressway), Ch: Abbr G45, is a highway in China, about from the city of Daqing in the northeastern province of Heilongjiang Beijing to the southern Chinese metropolis of Guangzhou (Canton) in Guangdong runs. The highway is after completion reach a length of 3550 km.

91292
de