House of Representatives (Bosnia and Herzegovina)

The House of Representatives of Bosnia and Herzegovina ( Serbian, Bosnian: Predstavnički Dom or Представнички Дом, Croatian: Zastupnicki Dom) is the First Chamber of the Parliament of Bosnia and Herzegovina.

The House of Representatives consists of 42 members who are elected every four years. Of these, 28 delegates from the Federation of Bosnia and Herzegovina and 14 MPs from the Republika Srpska. The last elections were held on October 3, 2010.

 • Socijaldemokratska partija of Bosnia and Herzegovina Denis BECIROVIC
 • Nermina Cemalović
 • Anto Domazet
 • Mirza Kušljugić
 • Saša Magazinović
 • Danijela Martinovic
 • Mirsad Mešić
 • Nermina Zaimović - Uzunovic
 • Savez nezavisnih socijaldemokrata Saša Bursać
 • Slavko Jovičić
 • Drago Kalabić
 • Dušanka Majkić
 • Milica Marković
 • Lazar Prodanović
 • Bosko Tomic
 • Milorad Zivkovic
 • Stranka demokratske akcije Šefik Džaferović
 • Amir Fazlić
 • Zijad Jagodić
 • Semsudin Mehmedović
 • Asim Sarajlić
 • Salko Sokolović
 • Senad Sepic
 • Srpska Demokratska stranka Darko Babalj
 • Berislav Bojić
 • Mladen Bošić
 • Aleksandra Pandurević
 • Savez za bolju Budućnost of Bosnia and Herzegovina Adnan Bašić
 • Ismeta Dervoz
 • Mirsad Đugum
 • Emir Kabil
 • Hrvatska Demokratska zajednica of Bosnia and Herzegovina Mato Franjičević
 • Niko Lozančić
 • Dragan Vrankić
 • Stranka za Bosnu i Hercegovinu Beriz Belkic
 • Azra Hadziahmetovic
 • Hrvatska Demokratska zajednica 1990 Bozo Ljubić
 • Hrvatska stranka prava of Bosnia and Herzegovina Zvonko Jurišić
 • Narodna stranka Radom za boljitak Mladen Ivankovic Lijanović
 • Partija demokratskog Progresa Vesna Krstović - Spremo
 • Demokratski narodni savez Petar Kunić
 • Demokratska narodna zajednica Nermin Purić
23984
de