Jingjiang

The city of Jingjiang (Chinese靖江 市) is a county-level city in the prefecture-level city of Taizhou in Jiangsu Province of the People's Republic of China. It has an area of ​​665 km ² and has 660,000 inhabitants.

32.036366666667120.28981111111Koordinaten: 32 ° 2 ' N, 120 ° 17 ' E

Townships: Hailing - Gaogang

Independent Cities: Jingjiang - Taixing - Jiangyan - Xinghua

  • Location in Jiangsu
  • District-free city (China)
438494
de