Jingxi County

The circle Jingxi (Chinese靖西 县, Pinyin Jingxi Xiàn ) is a county in China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. He belongs to the administrative area of the prefecture-level city Bose. In 1999, he counted 571 757 inhabitants.

438476
de