Jize County

The circle Jize (Chinese鸡泽县/鸡泽县) is a district of the prefecture-level city of Handan in Hebei province. Jize has an area of 337 km ² and around 250,000 inhabitants (2003 ).

36.9114.86666666667Koordinaten: 36 ° 54 'N, 114 ° 52 ' E

Cheng_an - Ci - Congtai - Daming - Feixiang - Fengfeng Kuang - Fuxing - Guangping - Guantao - Handan - Hanshan - Jize - Linzhang - Qiu - Quzhou - She - Wei - Wu'an - Yongnian

  • Place in Hebei
  • County / banner ( China)
438906
de