Long An Province

Long An is a province of Vietnam. It lies in the southwest of the country and bordered to the northwest of Cambodia.

Districts

Long An is divided into thirteen districts:

 • Bến Lức
 • Cần được
 • Cần Giuộc
 • Châu Thành
 • Đức Hòa
 • Đức Hue
 • MOC Hóa
 • Tân Hưng
 • Tân Thạnh
 • Vĩnh Hưng
 • Tân TRU
 • Thu Thua
 • Thạnh Hóa

The cities Tân An (capital) are their own communities.

528419
de