Nianzishan District

The municipality Nianzishan (碾子 山区/区) is a district of the prefecture-level city of Qiqihar in Heilongjiang province. It has an area of 290 km ² and has about 80,000 inhabitants.

47.50745122.887398Koordinaten: 47 ° 30 ' 27 " N, 122 ° 53' 15" E

Ang'angxi - Baiquan - Fuyu - Gannan - Hulan Ergi - Jianhua - Kedong - Keshan - Longjiang - Longsha - Meilisi - Nehe - Nianzishan - Tailai - Tiefeng - Yi'an

  • Location in Heilongjiang
  • Municipality in China
601956
de