Owada

Owada is the surname of the following persons:

  • Hisashi Owada ( born 1932 ), Japanese diplomat
  • Itsuka Owada ( born 1980 ), Japanese biathlete
  • Masako Owada ( Masako ( Princess ) * 1963) Japanese princess
  • Disambiguation
628213
de