Qian County

Circle Qian (干 县, Qian Xiàn ) is a the district of the city Xianyang of Shaanxi Province in the People's Republic of China.

The Qianling Mausoleum ( Qianling乾陵) of Emperor Gaozong (Li Zhi ) and Empress Wu Zetian of the Tang Dynasty is on the list of monuments of the People's Republic of China ( 1-171 ) since 1961.

34.496944444444108.24805555556Koordinaten: 34 ° 30 'N, 108 ° 15 ' E

Bin - Changwu - Chunhua - Jingyang - Liquan - Qian - Qindu - Sanyuan - Weicheng - Wugong - Xingping - Xunyi - Yang Ling - Yongshou

  • Place in Shaanxi
  • County / banner ( China)
666307
de