Ruffec

Ruffec is the name of two municipalities and the canton in France:

  • Ruffec (Charente), commune in the Charente
  • Ruffec ( Indre ), commune in the Indre
  • Canton Ruffec in the Charente
  • Disambiguation
696585
de