Slovenian Hockey Hall of Fame

The Slovenian Hockey Hall of Fame (Slovenian Slovenski hokejski hram slavnih ) is the national Hockey Hall of Fame in Slovenia. In this players, coaches and officials will be honored who have rendered outstanding services to the sport of ice hockey in Slovenia. The Hall of Fame was founded to celebrate the 80th anniversary of Slovenian ice hockey in 2007 and recorded the first 60 personalities in this.

Members of the Hall of Fame

Recording 2007

Ernest Aljančič senior - Jože Kovač - Emil Ažman - Erik Krisch - Slavko Ažman - Srdan Kuret - Igor Beribak - Francesco LESNJAK - Mustafa BESIC - Dominik Lomovšek - Andrej Brodnik - Matko Medja - Vasily Cerar - Janez Mlakar - Boris Čebulj - Drago Mlinarec - matevž Čemažar - Murajica Pajic - Hans Dobida - Silvo Poljansek - Anton Dremelj - Janko Popovič JAN - Ake Edvinsson - Cveto Pretnar - Stane Eržen - Ludvik Ravnik - Rene Fasel - Viktor Ravnik - Albin Felc - Andrey Razinger - Eldar Gadžijev - Drago Savič - Tone Gale - Matjaž Sekelj - Jože Gogala - Štefan Seme - Marjan Gorenc - Francesco Smolej - Edo Hafner - Marko Smolej - Gorazd Hiti - Rudi Hiti - Roman Smolej - Dragan Stanisavljević - Bogo Feb - Andrej Stare - Ivo January starejši - Nebojša Stojakovic - Milko Janežič - Lado Šimnic - Marjan Jelovcan - Zvone Suvak - Brane Jeršin - Toni Tišlar - Vlado Jug - Viktor Tišlar - Ignacy Kovač - Ciril Vister - Rudi Knez - Matjaž Žargi

Shot 2008

Bozidar Beravs - Bratina Tomaž - Drago Horvat - Peter Klemenc - Sašo Košir - Tomaž Košir - Mirko Lap - Tomaž Lepsa - Blaž Lomovšek - Janez Puterle - Joža Razingar - Ivan SCAP - Andrej Vidmar - Franci Žbontar - Roman Iskra - Zoran Rozman - Igor Zaletel - Bogdan Jakopič - Gabrijel Javor - Bojan Kavčič - Miloš Sluga - Andrey Verlic - Zlatko Pavlica

Recording 2012

Elvis Bešlagić - Robert Ciglenecki - Dejan Kontrec - Tomaž Vnuk - Bojan Zajc - Nik Zupančič - Luka Žagar - Zoran Pahor - Marko Popovič - Zarko Bundala - Francesco Ferjanič

734414
de