Wangjiang County

The circle Wangjiang (望江县, WANGJIANG Xiàn ) is a district of the prefecture-level city of Anqing in Anhui province. In 1999, he counted 595 238 inhabitants.

Footnotes

30.236666666667116.6725Koordinaten: 30 ° 14 ' N, 116 ° 40 ' E

Daguan - Huaining - Qianshan - Susong - Taihu - Tongcheng - Wangjiang - Yingjiang - Yixiu - Yuexi - Zongyang

  • Place in Anhui
  • County / banner ( China)
812641
de