Wei County, Handan

The circle Wei (魏县/魏县) is a county in Hebei province. He belongs to the administrative area of the prefecture-level city of Handan. Wei has an area of ​​862 km ² and has 800,000 inhabitants (2003 ).

36.35114.93333333333Koordinaten: 36 ° 21 ' N, 114 ° 56 ' E

Cheng_an - Ci - Congtai - Daming - Feixiang - Fengfeng Kuang - Fuxing - Guangping - Guantao - Handan - Hanshan - Jize - Linzhang - Qiu - Quzhou - She - Wei - Wu'an - Yongnian

  • Place in Hebei
  • County / banner ( China)
816182
de