Weichang Manchu and Mongol Autonomous County

The Autonomous District Weichang of Manju and Mongols (围场 满族 蒙古族 自治县, Wéichǎng Mǎnzú Měnggǔzú Zizhixian ) is an autonomous group of Manju and Mongolians in the Chinese province of Hebei. He belongs to the administrative area of the prefecture-level city of Chengde. Weichang has an area of ​​9058 km ² and has about 520,000 inhabitants. Its main town is the large village Weichang (围场 镇).

41.944722222222117.74805555556Koordinaten: 41 ° 57 'N, 117 ° 45 ' E

Chengde - Fengning - Kuancheng - Longhua - Luanping - Pingquan - Shuangluan - Shuangqiaoshan - Weichang - Xinglong - Yingshouyingzi Kuang

Benxi | Fengning | Huanren | Kuancheng | Kuandian | Qinglong | Qingyuan | Weichang | Xinbin | Xiuyan | Yitong

* For all administrative units are autonomous counties.

Bayingolin | Bortala | Dorbod | Fuxin | Haixi | Harqin Left Wing | Henan | Hoboksar | Inner Mongolia | Subei | Front Gorlos | Weichang |

  • Place in Hebei
  • Autonomous District / Autonomous Banner (China)
815428
de