Zreče

Zreče ( German: Zrece ) is a municipality in the Spodnja Štajerska region in Slovenia.

In the overall community consisting of 27 villages and hamlets 6600 people live. The main town Zreče alone has 2895 inhabitants and is famous for its spas. The spa center is among the largest in Slovenia.

Districts of the total community

 • Bezovje nad Zrečami,
 • Boharina,
 • Bukovlje,
 • Dobrovlje,
 • Čretvež,
 • Črešnova,
 • Gorenje pri Zrečah,
 • Gornja Vas,
 • Gračić,
 • Koroško vas na Pohorju
 • Križevec,
 • Lipa,
 • Loška Gora pri Zrečah,
 • Mala Gora,
 • Osredek pri Zrečah,
 • Padeški Vrh
 • Planina na Pohorju
 • Polajna,
 • Radana vas,
 • Resnik,
 • Rogla,
 • Skomarje,
 • Spodnje Stranice,
 • Stranice,
 • Zabork,
 • Zlakova,
 • Zreče
694164
de