Wushan

Wushan is ambiguous. It may refer to:

  • The Wushan County (武 山 县Wushan Xian) Tianshui City in Gansu province, see Wushan ( Tianshui );
  • The Wushan County (巫山 县Wushan Xian), Chongqing City, Wushan see (Chongqing );
  • The greater community Wushan (吴 山镇) in the district of Sui Suizhou City in Hubei Province, see Wushan ( Sui );
  • The community Wushan (吴 山乡) of the circle Changxing in Zhejiang province, China, see Wushan ( Changxing );
  • The community Wushan (巫山 乡) of the circle Kai Chongqing City, Wushan see ( Kai );
  • Mountain Wu Shan (巫山) between Chongqing and Hubei in China, see Wu Shan.
  • Disambiguation
830095
de