Cornelis van der Aa

Cornelis van der Aa, (* October 22, 1749 in Leiden, † October 26, 1815 in Amsterdam) was a Dutch bookseller and writer.

Cornelis van der Aa was first bookseller in Haarlem. He was of the aldermen of the city for political reasons - sentenced to five years in prison and subsequent permanent banishment from Holland - he was a follower of the governor. He was released late in 1799 and settled as a bookseller in Utrecht. Subsequently he worked here and later in Amsterdam, where he moved in 1807, as an author of historical works about his home country.

Works

  • Beknopt Handboekje the Vaderlandsche Geschiedenissen, 6 vols, Amsterdam 1800-1803.
  • Geschiedenis van den jongst geeindigden oorlog, dead op het sluiten van den vrede te Amiens, 10 vols, Amsterdam 1802-1808.
  • De Geschiedenis of Vereenigde Nederlanden en derzelver buitenlandsche bezittingen, 6 vols, Amsterdam 1804-1810, Reprint 25 vols, Dordrecht 1811.
  • Geschiedenis van het leven, charachter s lotgevallen van Prins Willem V van Oranje Nassau s, 5 vols, Amsterdam 1806-1809.
  • De doorluchtige Vorsten uit the huize van Oranje -Nassau en derzelver uitmundende Daden, Amsterdam, 1814.
  • De tyrannyen of Fran 's in the jaaren 1747, 1795-1813 gepleegd in de Nederlanden, Amsterdam, 1814.
  • Verslag van de gebeurtenissen in Amsterdam en Woerden in November en December 1813, 2 ​​vols, Amsterdam, 1814.
203059
de