Jingzhou District

Jingzhou (Chinese荆州 区, pinyin Jingzhou Qū ) is a municipality of the prefecture-level city of Jingzhou in Hubei Province. It has an area of 1046 km ² and has 570,000 inhabitants.

438492
de