Benxi Manchu Autonomous County

The Autonomous District Benxi of Manju (本溪 满族 自治县), short circuit Benxi (本溪县), is an autonomous group of Manchu nationality in the prefecture-level city in northeastern China Benxi in Liaoning Province. It has an area of 3362 km ² and has 300,000 inhabitants. Its main town is the large village Xiaoshi (小 市镇).

The Miaohoushan - site ( Miaohoushan Yizhi庙后 山 遗址) is since 2006 on the list of monuments of the People's Republic of China ( 6-47 ).

41.265833333333124.26638888889Koordinaten: 41 ° 16 ' N, 124 ° 16 ' E

Townships: Pingshan - Xihu - Mingshan - Nanfen

Autonomous circuits: Benxi ( Manchu ) - Huanren ( Manchu )

Benxi | Fengning | Huanren | Kuancheng | Kuandian | Qinglong | Qingyuan | Weichang | Xinbin | Xiuyan | Yitong

* For all administrative units are autonomous counties.

  • Place in Liaoning
  • Autonomous District / Autonomous Banner (China)
116231
de