Xiaogan

Xiaogan (孝感 市; Pinyin: Xiàogǎn ) is a city in the Chinese province of Hubei.

Administrative Divisions

The prefecture-level city of Xiaogan is composed at the county level from a township, three urban districts and three counties. These are:

  • Municipality Xiaonan -孝南区Xiaonan Qū;
  • Yingcheng City -应 城市Yingcheng Shì;
  • Anlu City -安陆 市ANLU Shì;
  • Hanchuan City -汉川 市Hanchuan Shì;
  • Circle Xiaochang -孝昌 县Xiaochang Xiàn;
  • Dawu county -大悟县Dawu Xiàn;
  • Yunmeng county -云梦 县Yunmeng Xiàn.
830925
de